Over Stichting AMSAT-NL

AMSAT-NL heeft als doelstelling het promoten van techniek en amateur radio, en het bouwen en lanceren van amateur satellieten.

Stichting AMSAT-NL heeft een aantal non-profit projecten lopen, waaronder FUNcube-1, en steunt ook andere initiatieven zoals de Nederlandse deelname aan ARISS, Amateur Radio on the International Space Station. De website wordt bijgehouden door vrijwilligers en heeft als doel om de Nederlandstalige radio amateur van informatie te voorzien die betrekking heeft op amateursatellieten.

De oprichting vond plaats om de FUNcube-1 satelliet mogelijk te maken onder Nederlands recht.  Door een wetswijziging trad op 1 juli 2015 de uitbreiding van de Wet ruimtevaartactiviteiten voor het beheren van ongeleide satellieten in werking. Deze wet verplichtte AMSAT-NL tot aanvraag van een vergunning welke verleend moest zijn voor 1 April 2016.

Op 31 maart 2016 heeft Agentschap Telecom aan Stichting AMSAT-NL een vergunning verleend in het kader van de Wet ruimtevaartactiviteiten. Met deze vergunningen mag AMSAT-NL vanuit Nederland ruimtevaartactiviteiten verrichten voor onze ongeleide (kleine) satellieten.  FUNcube-1 is de eerste satelliet welke onder deze vergunning valt.

Voor het verlenen van deze vergunning heeft Agentschap Telecom een audit uitgevoerd, en AMSAT-NL is door het Agentschap goedgekeurd.

AMSAT-NL is afhankelijk van donaties en giften! Als u wilt doneren, gebruik dan bankrekening: NL26RABO0170892247 ten name van Stichting AMSAT-NL.

Stichting AMSAT-NL
Motorenweg 23
2623CR Delft
KvK 54804809

Voorzitter: Wouter Weggelaar, PA3WEG
amsat-addr-weg

Radio Amateur Satellites