Orbitron – WiSPDDE en de Yeasu FT-847

Op deze pagina behandelen we de volgende soft- en hardware opstelling:

De Yeasu FT-847 transceiver met CAT koppeling naar de PC
Noot: De RS232C kabel moet een ‘0-modem‘ type kabel zijn.
De tracking software Orbitron
De WiSPDDE client software versie 4.3

De reden van deze samenstelling is dat we op de dag van vandaag krachtige computers tot onze beschikking hebben en dat de FT-847 een transceiver is met heel veel mogelijkheden (in dit schrijven wordt een transceiver gebruikt met bouwjaar 2004 – i.v.m. de twee weg CAT interface)

Om te beginnen de instellingen in de WispDDE client.
Om de Transceiver in de juiste ‘satellite mode’ te krijgen is de timing van de CAT commando’s erg belangrijk (zie scherm afdruk)
* Start WiSPDDE
* Klik het menu onderdeel ‘Settings’
* Kies de radio optie
* Kies de Radio index optie [1]
* Stel de waarden in zoals de schermafdruk aangeeft behalve de COM poort, deze is afhankelijk van de gewenste poort en werksnelheid (Baud Rate).

WispDDE_client

Command delay: 200
Reply timeout: 1000
Loop delay: 500

Als deze waarden goed ingesteld zijn dan zal de FT-847 goed naar de CAT commando’s luisteren.

Hoe in Orbitron een satelliet automatisch te volgen:

Om nu Orbitron automatisch de transceiver aan te sturen zijn twee bestanden nodig;

[1*] [programma map locatie]\Orbitron\Tle\amateur.txt
[2*] [programma map locatie]\Orbitron\Notes\[satelliet nummer].txt

amateur.txt is het ‘two-line element set’ (TLE) bestand die er bijvoorbeeld zo uitziet:

AO-73
1 39444U 13066AE 16189.15847681 .00000277 00000-0 41396-4 0 9998
2 39444 97.6795 241.8070 0057716 316.7438 42.9250 14.81091391140531

Let op: de bovenstaande TLE is een voorbeeld van FUNcube, en is niet meer geldig!
Het ‘catalog number’ 39444 is de belangrijke schakel naar het tweede bestand [*2] en zal de bestandsnaam 39444.txt gebruiken.

In dit bestand staat alle technische informatie die zinvol is om te gebruiken en wel met de volgende minimale inhoud:

NAME: FUNCUBE 1
LAUNCHED: 21-11-2013
STATUS: OPERATIONAL
DNLINK: *145.970 USB
BEACON: 145.935 USB 1200bd BPSK with FUNcube FEC
UPLINK: *435.130 LSB
CALLSIGN:
NOTE:

De regels bevatten dan achtereenvolgens de waarden:

Name          : De naam van de satelliet
Launched :  Wanneer de satelliet gelanceerd is
Status         : Of de satelliet werkzaam is of niet
Dnlink        : Met een sterretje de voorkeur downlink frequentie en de te gebruiken mode
Beacon      : De telemetrie downlink frequentie en de te gebruiken mode
Uplink        : Met een sterretje de uplink frequentie en de te gebruiken mode
Callsign     : De eventuele roepletters
Note           : Eigen extra aantekeningen

Nu zijn er nog een groot aantal meer velden beschikbaar maar dit zijn wel de belangrijkste.

Als deze twee bestanden nu gereed zijn is het herladen van de bestanden noodzakelijk als Orbitron al open staat in de desktop.
Vervolgens is de informatie terug te lezen in de tab ‘Rotor/Radio’ (zie afbeelding)

Radio_rotor

Om nu de transceiver actief te maken klikken we op het programma  icoontje geheel rechts naast het kadertje ‘Stuurprogramma’ (zie afbeelding)

start_tx

Vervolgens zal de transceiver de waarden met doppler correctie gaan uitvoeren.
Ook de rotor zal de waarden die uitgerekend worden in de velden Azimuth en Elevatie gaan volgen.

Vanaf nu kan de telemetrie ontvangen worden, en verbinding gemaakt worden met in dit geval de AO-73 mits deze in de transponder mode staat.

Oproep:
Mochten er mede OM’s zijn die een vergelijkbare opstelling hebben gemaakt en hiervan de instellingen willen delen dan lezen we graag de bevindingen via onze contact pagina.

Radio Amateur Satellites