OzQube-1

De QzQube-1 is nog volop in ontwikkeling door Stuart McAndrew in Australie.

Met de bouw van de OzQube-1 vanaf 2014 is de PQ een ‘solo-project’ van Stuart.  En zal het doel hebben om foto’s te maken met een 2 Megapixel camera van o.a. Australië en deze over de gehele wereld zichtbaar te laten zijn  via een RTTY signaal.

Om Stuart te volgen ga naar:  ozqube-1.blogspot.nl

Voor de OzQube-1 komt steeds meer informatie beschikbaar. Onderstaande opnamen zijn gemaakt van het engineering model tijdens de PocketQube workshop in Maart 2018.

1. Foto: PA2EON 2. Foto: PA2EON 3. Foto: PA2EON

Radio Amateur Satellites