Eigen TLE samenstellen

Van internet zijn diverse TLE-bestanden te downloaden.
De meest bekenden zijn wel de amateur.txt en cubesat.txt bestanden welke in bijvoorbeeld Orbitron of SatPC32 bijna standaard zijn te downloaden van Celestrak.
In deze bestanden staan alle beschikbare amateur en cubeSat satellieten die voor en door radioamateurs te gebruiken zijn.
Nu vragen de diverse satellieten ook eigen instellingen en antenneposities als je deze wilt gaan volgen, of nog mooier als je een QSO wilt gaan maken via een van de amateur satellieten.

Het zou dus handig zijn als je een voorkeurslijstje kon maken uit de lange lijst van beschikbare TLE gegevens.

Het onderstaande scriptje maakt dit mogelijk;

wget  http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt -O /[werkelijke pad op drive]/nasabare.txt
wget  http://www.dk3wn.info/tle/amateur.txt -O [werkelijke pad op drive]/amateur.txt
grep -f wanted.sat -A 2 nasabare.txt | grep -v ‘^- -‘ > myTLE.txt

Note: De optie ‘ -O’ is om altijd het bestaande bestand te overschrijven .. de optie ‘ -N’  werkte niet !

Het is een scriptje dat gestart kan worden op een linux machine, maar met een beetje aanvullende software kan het commando ‘grep’ ook op een windows machine gedraaid worden.
(http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/grep.htm)

De opdracht ‘wget’ haalt het betreffende TLE bestand op van de beschreven website.
De opdracht ‘grep’ leest het bestand ‘wanted.sat’ (inhoud zie hierna) en leest de juiste 2 TLE regels uit het bestand nasabare.txt en plaats deze vervolgens in het eigen TLE bestand ‘myTLE.txt’. De aanvullende opdracht ‘grep -v ‘^- -‘ zorgt ervoor dat tussenliggende streepjes uit de export file verwijderd worden om zodoende weer een schone (eigen) TLE file te maken.

Het bestandje ‘wanted.sat’ :
FO-29
AO-73
AO-85
ISS
DUMMY
Het bestand wordt regel voor regel gelezen, dus hier FO-29, en de twee daarop volgende lijnen vervolgens wordt de inhoud naar de export file overgezet.

Mocht je nu een TLE file willen samenstellen uit verschillende bronnen ( NASA, AMSAT of bijv. een derde partij) dan is de ‘grep’ opdracht nogmaals uit te voeren naar nieuwe filenamen.
Vervolgens kun je de ‘tussen bestanden’ samenvoegen tot de ‘eindfile’ door het commando

‘cat file1.txt file2.txt > myTLE.txt’

Radio Amateur Satellites