Operating met SatPC32 en TX

Om de FUNcube transponder te gebruiken volgt hier een technische beschrijving met de volgende combinatie;

De tracking software SatPC32 (item a. en b. )
Instellen van de CAT/PC interface, voor de radio en de Rotor (item c.)
De Tranceiver Yeasu FT-897 in ‘simplex-mode’ (item d.)

In dit schrijven gaan we uit van de FUNcube-3 (QB50P1) met de frequencies en TLE beschreven op de satelliet pagina.

Begin met de volledige installatie van de de SatPC32 software.
De volgende bestanden worden aangepast en gebruikt in deze uitleg
a. De kepler informatie van de satelliet
b. De frequenties die gebruikt worden in de up- en downlink

a. Kepler informatie

[in Win7] C:\Users\[usernaam]AppData\Roaming\SatPC32\Kepler\[naam].txt
[in XP] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\..

In dit geval is de [naam].txt bijvoorbeeld amsat-nl.txt.
In de file plaatsen we de volgende regel (let op doe dit met een (ascii) text verwerker – geen Word o.i.d. ) dit is de TLE file
Dit is een voorbeeld van een 2-Line TLE !!

QB50P1
1 40025U 14033R   15152.13509749  .00001002  00000-0  11772-3 0  9998
2 40025  97.9545  52.3775 0011542 233.6243 126.3909 14.87103949 51414

In principe is het een drie lijn file, echter de eerste regel is de naam van de satelliet en de overige twee lijnen zijn de data lijnen.

TIP: Om nu de kepler informatie eenvoudig zelf samen te stellen kun je gebruik maken van het programma ‘HalloKepler’, dit freeware programma geeft je de mogelijkheid een eigen [naam].txt file te maken, die je precies zo kan inrichten dat je de satellieten naar eigen keuze laat zien in SatPC32.
Via de website van Hallosat , DB3DH lees je meer.
[Note red.  Download van Hallosat is verwijderd door schrijver .. update volgt]

b. Frequentie informatie

De file die de bijbehorende frequentie informatie bevat is te vinden in de directorie,
[in Win7] C:\Users\[usernaam]AppData\Roaming\SatPC32\Doppler.SQF

Plaats hierin de volgende informatie (in dit voorbeeld voor de FUNcube-3 QB50P1)

; For Hints look at the end of this file.
; Do not remove or modify these first
; 3 lines of the file, starting with ‘;’!
QB50P1,145935,435035USB,LSB,NOR,0,0

De volgorde van de getallen zijn als volgt:
Naam van Satelliet,Downlink Frequentie,Uplink Frequentie,Downlink Mode,Uplink Mode,Tracking Mode,Downlink Offset,Uplink Offset.

Nu kunnen we het programma starten en controleren of de ingevoerde waarden op de goed manier worden weergegeven. Als de voorgaande informatie is ingevoerd, dan moet het programma er zo uitzien.
Let vooral op de waarden die in het bovenste deel van het programma staan.

TIP
: Ga eerst luisteren of je de satelliet kunt horen met deze ingestelde informatie, ga NIET direct zenden dit kan bij onjuist gebruik veel verwarring veroorzaken !
Basis_scherm_satpc32_info

 

 

 

 

 

 

 

c. Instellen van de CAT/PC interface
We gaan nu de CAT interface instellen, want het is de bedoeling dat we een QSO kunnen voeren en dan moet de computer de zender en de antenne rotor gaan regelen.

We beginnen met het instellen van de radio (in dit voorbeeld de Yeasu FT-897).  De communicatie tussen de PC (USB of COM poort) en de FT897 gebeurt op de ingestelde baud-rate van de FT897.
Via een extern setup programma van de FT897 kunt je waarde instellen van bijv. 4800 bd naar 38.400 bd in setup optie 19.

Ga in SatPC32 naar de menu optie ‘setup’ en dan ‘Radio Setup’ (zie afbeelding)

Radio_setup_ft897

 

 

 

 

De ingestelde ‘CAT-Delay’ waarde (de keren dat de software de FT897 moet updaten in frequentie)  is belangrijk, probeer wat de rustigste waarde is in het gebruik.

d. Advies instellingen in de FT897

Om een QSO te voeren via de FUNcube wordt ten zeerste aangeraden een zo laag mogelijk zendvermogen te gebruiken.  De hoeveelheid vermogen is in de FT897 in te stellen via het setup menu, kies hiervoor de setup optie 75 waar de waarden voor zowel VHF als UHF te reduceren zijn.

Dan dus de optie voor de baudrate snelheid tussen het programma en de FT897

Info:

Mochten er OM’s zijn die ervaringen hebben met deze combinatie van hard- en software stuur ons een berichtje met je bevindingen !

Radio Amateur Satellites