Stichting AMSAT-NL

Over de stichting – nog uit te breiden

AMSAT-NL heeft als doelstelling het promoten van techniek en amateur radio, en het bouwen en lanceren van amateur satellieten.

De oprichting vond plaats om de FUNcube-1 satelliet mogelijk te maken onder Nederlands recht.  Door een wetswijziging trad op 1 juli 2015 de uitbreiding van de Wet ruimtevaartactiviteiten voor het beheren van ongeleide satellieten in werking. Deze wet verplichtte AMSAT-NL tot aanvraag van een vergunning welke verleend moest zijn voor 1 April 2016.

Op 31 maart 2016 heeft Agentschap Telecom aan Stichting AMSAT-NL een vergunning verleend in het kader van de Wet ruimtevaartactiviteiten. Met deze vergunningen mag AMSAT-NL vanuit Nederland ruimtevaartactiviteiten verrichten voor onze ongeleide (kleine) satellieten.  FUNcube-1 is de eerste satelliet welke onder deze vergunning valt.

Voor het verlenen van deze vergunning heeft Agentschap Telecom een audit uitgevoerd, en AMSAT-NL is door het Agentschap goedgekeurd.

AMSAT-NL is afhankelijk van donaties en giften! Als u wilt doneren, gebruik dan bankrekening: NL26RABO0170892247 ten name van Stichting AMSAT-NL

Stichting AMSAT-NL
Motorenweg 23
2623CR Delft
KvK 54804809

Voorzitter: Wouter Weggelaar, PA3WEG
amsat-addr-weg

Radio Amateur Satellites